Parker

Parker er den originale leverandøren av sveisefrie rørsystemer, med en rekke fordeler for et bredt spekter av bruksområder med høye krav til kvalitet. Parker leverer sveisefrie rørsystemer til offshore, maritim og landbasert industri, for løsninger hvor renhet, pålitelighet og enkel installasjon er viktig.

Se hjemmesiden til Parker